சிதம்பர சக்கரம்.

அண்ட அசைவுகளையே அரை நொடிக்கும் கட்டுப்படுத்த கூடிய சிதம்பர சக்கரத்தின் மகா ரகசியத்தை நமது சித்தர்கள் ரகசியம் குழுவில் பார்ப்போம்….கடந்த வருடம்…

Sri Chakra Thazhwar…

Sri Chakra Thazhwar… If you have darshan of Sri Chakraathalvar, all the doshams will be removed.…

Chinese New Year 2020

Chinese New Year is on 25 Jan . It is a day off for the general…

Shanmuga Kavacham by Pamban Swamigal

To derive the full benefit of the recital of Shanmuga Kavacham, the following invocation verse composed…

Hassel Free Visit – Athi Varadar | Varadaraja Perumal Visit

As per the legend, the Lord Athi Varadar is taken out of the temple pond once…

Athi Varadar | Varadaraja Perumal Temple

The Varadaraja Perumal Temple is one of the most important temples for Sri Vaishnavas, and is…

Arulmigu Kamakshi Amman Temple, Mangadu

Sri Kamakshi Amman Adhisayamana Vadivudaiyal Aravindhamellam Tudhisaya Aana Sundaravalii Thunai Iradhi Padhisaya Mana(dhu) Abasayamaga mun Paarthavartham…

Significance of Parli Vaijnath Temple

People believe that since Lord Vishnu hid both Amrit and Dhanavantari in the Linga, anyone who…

Anjaneya Temple at Nanganallur

The Anjaneya Temple at Nanganallur is a Hindu temple dedicated to the god Hanuman. The Anjaneya…