பங்குனி உத்திர விழா திருவிழா மற்றும் வரலாறு

பங்குனி உத்தரம் என்பது சைவக் கடவுளாகிய முருகனுக்குரிய சிறப்பு விரத தினமாகக் கொண்டாடப்படுகிறது. இது பங்குனி மாதத்தில் வரும் உத்தர நட்சத்திர…

Drink coconut water

இந்தியாவிற்கு உரித்தான சிறப்பான பானம் ஒன்று உள்ளது என்பது உங்களுக்குத் தெரியூமா? உலகின் சிறந்த பானம் இளநீர் இதில் பொட்டாசியம்இ சோடியம்இ…

Tamil Girl Baby Names

அகிலா – Akila – comes from the fragrant wood akil from ancient Tamil அகை – Akai…