Arulmigu Kamakshi Amman Temple, Mangadu

Sri Kamakshi Amman Adhisayamana Vadivudaiyal Aravindhamellam Tudhisaya Aana Sundaravalii Thunai Iradhi Padhisaya Mana(dhu) Abasayamaga mun Paarthavartham…